Waarom Schadehulp?

Er zit nogal wat verschil tussen contra-expertisebureaus.

Bij iedere schademelding wil Schadehulp Expertisediensten dat u schade volledig vergoed wordt en dat u ontvangt waarop u op basis van de polisvoorwaarden recht heeft. Ook vinden wij het van zeer groot belang dat de schade snel en vakkundig wordt afgewikkeld.

Schadehulp heeft ruim 17 jaar ervaring en verzorgt jaarlijks meer dan 12000 schademeldingen. Ons zeer ervaren en gedreven team bestaat uit schadebehandelaars en experts.

Wij werken met een professioneel landelijk netwerk van schoonmaakbedrijven, schadeherstellers, aannemers en schilders. Hierin hebben wij geen financiƫle belangen. Als gedupeerde kunt u desgewenst van ons netwerk gebruik maken, maar heeft de volledige vrijheid om de schade te laten repareren door wie u wilt.

In de polisvoorwaarden is bepaald dat een contra-expert maximaal van uw verzekeraar een vergoeding ontvangt die gelijk is aan de vergoeding die de verzekeraar betaald aan de eerste, door de verzekeraar ingeschakelde, expert. Bij veel contra-expertisebureaus staat daarom op het opdrachtformulier of in de algemene voorwaarden vermeld, dat de kosten die niet geheel door uw verzekeraar worden betaald voor uw rekening komen. In de praktijk kan dat betekenen dat u na de afwikkeling van uw schade met een torenhoge rekening van uw contra-expert blijft zitten, die u dan zelf moet betalen. Alles onder de noemer dat juist deze experts voor u een hogere schade-uitkering verzorgen dat bureaus die achteraf geen rekening sturen. Onzin natuurlijk!

Schadehulp Expertisediensten afdeling contra-expertise garandeert u, in tegenstelling tot andere bureaus, dat u voor onze werkzaamheden geen aanvullende nota ontvangt als blijkt dat onze factuur maar gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt betaald. Dat is ons ondernemersrisico en uw garantie!