Kosten

In geval van schade heeft u op basis van uw polisvoorwaarden recht om zelf een expert in te schakelen. Dit is geen motie van wantrouwen naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij toe. Het is een recht dat u als verzekerde heeft. U hebt dus niet alleen recht op een contra-expert bij schade, maar u heeft ook al via de premie de kosten van uw contra-expert betaald.

De kosten van Schadehulp Expertisediensten bv worden door uw verzekeringsmaatschappij betaald. Uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dus én ons salaris én de eventueel gemaakte kosten.

In de polisvoorwaarden is bepaald dat een contra-expert maximaal van uw verzekeraar een vergoeding ontvangt die gelijk is aan de vergoeding die de verzekeraar betaald aan de eerste, door de verzekeraar ingeschakelde, expert. Bij veel contra-expertisebureaus staat daarom op het opdrachtformulier of in de algemene voorwaarden vermeld, dat de kosten die niet geheel door uw verzekeraar worden betaald voor uw rekening komen. In de praktijk kan dat betekenen dat u na de afwikkeling van uw schade met een torenhoge rekening van uw contra-expert blijft zitten, die u dan zelf moet betalen. Alles onder de noemer dat juist deze experts voor u een hogere schade-uitkering verzorgen dat bureaus die achteraf geen rekening sturen. Onzin natuurlijk!

Schadehulp Expertisediensten afdeling contra-expertise garandeert u, in tegenstelling tot andere bureaus, dat u voor onze werkzaamheden geen aanvullende nota ontvangt als blijkt dat onze factuur maar gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt betaald. Dat is ons ondernemersrisico en uw garantie!